abkaradag.com

abkaradag.com je veb lokacija koja posluje u Crnoj Gori. Pruža konsultantske usluge o tome kako osnovati kompaniju u Crnoj Gori, kako dobiti boravišnu i radnu dozvolu, pruža usluge iskusnog tima iz oblasti nekretnina, građevinarstva i računovodstvenih usluga.

Pišite Nam

Za dobijanje informacija o našim uslugama možete nas kontaktirati popunjavanjem obrasca s desne strane!